Wydajność

Wychodząc od swojej początkowej, kluczowej wiedzy - doskonałego opanowania technologii dotyczących tkania materiałów elastycznych - firma Thuasne stworzyła grupę przemysłową charakteryzującą się najwyższą elastycznością i reaktywnością. 

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i wielkiemu zaangażowaniu Naszych współpracowników, firma Thuasne zapewnia obecnie kompletną integrację swojej działalności, od produkcji nici aż po dystrybucję gotowych produktów. Realizacja tego rodzaju strategii umożliwia firmie obecnie skuteczne zaspokojenie potrzeb poszczególnych rynków, wykorzystując narzędzia produkcyjne umożliwiające zarówno prowadzenie produkcji seryjnej, jak i wytwarzanie produktów na miarę.

Pełne opanowanie produkcji, od wielkich serii do produktów na miarę

Thuasne panuje w całości nad wszystkimi etapami swojej działalności przemysłowej, od produkcji nici po wytwarzanie gotowych produktów. Firma wykorzystuje różne technologie: oplatanie, tkanie, dzianie, powlekanie, zszywanie, montaż, wykonywanie powłok silikonowych oraz kształtowanie lub formowanie specjalnych metali. Ponadto jest ona w pełni zdolna do prowadzenia produkcji seryjnej, a równocześnie przemysłowej realizacji produktów na miarę, wymagających niezwykle wysokiej precyzji.

Nasze dane liczbowe: 

  • 14 zakładów przemysłowych w Europie i Stanach Zjednoczonych; 
  • 15 milionów kilometrów nici i 5 000 kilometrów materiałów tekstylnych rocznie.

Skuteczna logistyka gwarantująca niezawodne przestrzeganie terminów dostaw

Zapewnienie przez firmę Thuasne najwyższej wydajności jest możliwe dzięki opracowywaniu bardzo precyzyjnych prognoz, umożliwiających określenie planów produkcji. Jednostki wsparcia logistycznego obejmują wszystkie specjalności i kwalifikacje niezbędne dla opracowywania prognoz dotyczących poziomu zamówień i planowania działalności firmy na tej podstawie.  Kluczowy element tego procesu stanowi również zarządzanie relacjami z klientami: firma Thuasne utrzymuje bezpośredni kontakt ze swoimi klientami poprzez sieć oddziałów w większości krajów, w których przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność.

Nasze dane liczbowe:

  • Ponad 10 000 zamówień obsługiwanych codziennie na całym świecie;
  • We Francji, jak również w Polsce  99% zamówień jest realizowanych w ciągu 24 godzin.