NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE

Firma Thuasne podejmuje określone zobowiązania wobec pacjentów i swoich pracowników, ale także społeczeństwa, poprzez działania na rzecz środowiska oraz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Firma zaangażowana wobec pacjentów

Dla firmy Thuasne, pacjent stanowi kluczowy punkt działalności w zakresie opracowywania produktów, aby móc zawsze zaproponować skuteczne rozwiązania terapeutyczne, zapewniające przestrzeganie właściwych sposobów leczenia. Firma Thuasne wytwarza wyroby opracowywane „na miarę”, aby zapewnić każdemu z pacjentów jedyne w swoim rodzaju, zindywidualizowane rozwiązanie. Grupa jest częścią prawdziwego ekosystemu służby zdrowia, w ramach którego nawiązuje bliskie relacje z wszystkimi profesjonalistami.

 

Firma zaangażowana wobec swoich współpracowników

Firma Thuasne przestrzega zasad, które zapewniły jej sukces od samego początku prowadzenia działalności:
 

  • Zaufanie jako element o fundamentalnym znaczeniu;
  • Płaski schemat organizacyjny, który promuje reaktywność i podejmowanie inicjatyw;
  • Zarządzanie wg projektów;
  • Mobilność wewnętrzna i możliwość rozwoju kariery zawodowej w zróżnicowanych specjalnościach; 
  • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych, stanowiących kluczowy aspekt tej dynamiki rozwoju karier zawodowych.

Firma zaangażowana w zakresie życia gospodarczego i społecznego

Firma Thuasne aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w regionach, w których prowadzi swoją działalność. Jest mocno zaangażowana w szkolenie młodzieży i rozwój innowacyjnych ekosystemów gospodarczych. Oprócz działań w zakresie rozwoju swojej branży, firma nawiązuje współpracę z licznymi stowarzyszeniami.