Misja i wartości

Prowadząc działalność w zakresie rozwiązań stanowiących połączenie osiągnięć medycznych, w dziedzinie materiałowej oraz technologii cyfrowych, Grupa Thuasne opracowuje i wprowadza na rynek wyroby medyczne umożliwiające każdemu pacjentowi dbanie o własne zdrowie w sposób niezależny. Jej wartości lub „cechy charakteru” zapewniają firmie zdolność do odniesienia sukcesu w odniesieniu do jej misji.

Misją firmy Thuasne jest: 
 

  • Leczenie pacjenta, zapewniając mu innowacyjne wyroby medyczne z indywidualnie dobranymi rozwiązaniami dostosowanymi do współczesnego stylu życia;
  • Zapewnienie pacjentowi niezależności, aby mógł we własnym zakresie zarządzać swoim kapitałem zdrowotnym;
  • Zapewnienie większej swobody w życiu pacjenta, poprzez podniesienie jego niezależności, mobilności oraz dobrego samopoczucia.

Wartości firmy doskonale sprawdziły się od czasu jej utworzenia w 1847 roku, a są nimi:
 

  • Trwałość: firma kształtuje swój długoterminowy rozwój w każdym pokoleniu;
  • Elastyczność: zdolność ciągłego opracowywania nowych rozwiązań i dostosowywania modelu ekonomicznego Grupy;
  • Oszczędność: skoncentrowanie wszystkich dostępnych środków na realizacji inwestycji, zawsze, kiedy jest to możliwe na zasadzie finansowania własnego.