Kręgi grzbietowe

Stanowiący najdłuższą część kręgosłupa odcinek grzbietowy ma za zadanie przede wszystkim zapewnienie ochrony rdzenia kręgowego. Dzięki wsparciu ze strony żeber odcinek ten jest stosunkowo solidny, może jednak być narażony na uciążliwe bóle. Ich częstą przyczyną jest praca przy komputerze!

Kręgosłup grzbietowy lub piersiowy obejmuje 12 kręgów położonych w obszarze od ostatniego kręgu szyjnego do pierwszego kręgu lędźwiowego i ma naturalną krzywiznę zwaną kifozą. Odgrywa on ważną rolę w zakresie podtrzymywania całego ciała i ochrony rdzenia kręgowego. Odcinek grzbietowy kręgosłupa jest podtrzymywany przez żebra. 

Bóle mechaniczne odczuwane w odcinku piersiowym kręgosłupa nazywane są „funkcjonalnymi”. Występują one w szczególności między łopatkami. Są one głównie pochodzenia mięśniowego i prawdopodobnie są spowodowane przez określone obciążenia, ale ich dokładny mechanizm pozostaje słabo poznany. Mogą być nasilone z powodu wcześniej istniejących skrzywień kręgosłupa. 

Ból związany często z wykonywaniem powtarzalnych czynności stanowiących obciążenie

Występuje on w szczególności u kobiet (17%1), które wykonują czynności zawodowe wymagające zachowywania pozycji uciążliwej dla górnej części pleców: praca przy komputerze, sekretariat, szycie, fryzjerstwo. W tej sytuacji są one często narażone na bóle karku. Ból pleców występuje często również u pracowników przenoszących ciężkie ładunki. Chociaż rzadko powodują one znaczną niepełnosprawność w codziennym życiu, są kłopotliwe i ulegają nasileniu w razie wykonywania jakichkolwiek czynności stanowiących obciążenie dla kręgów grzbietowych. 

Najlepsze sposoby leczenia, aby nie odczuwać dłużej bólu pleców 

Leczenie funkcyjnych schorzeń kręgów grzbietowych obejmuje między innymi następujące zabiegi: 
 

  • stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych w razie ataków bólu;
  • rehabilitacja obejmująca korektę postawy i wzmocnienie mięśni znajdujących się wokół kręgów; 
  • modyfikacja ergonomii stanowiska pracy lub noszenie podtrzymującego pasa grzbietowego;
  • wsparcie psychologiczne. 
     

Przypadek szczególny: wypadnięcie kręgu grzbietowego

Występuje ono bardzo rzadko i polega na wypadnięciu dysku jednego z kręgów piersiowych poza jego gniazdo - dysk spoczywa wówczas na rdzeniu kręgowym. Schorzenie to objawia się on mniej lub bardziej ostrym bólem w okolicy pasa, mrowieniem oraz utratą siły i wrażliwości w dolnej części ciała. Odpowiednie sposoby leczenia to krótkotrwały wypoczynek, stosowanie leków przeciwzapalnych, a niekiedy także zabieg chirurgiczny.

Źródła:
Rozenberg S, Marty M et coll. : Le rachis dorsal, ce méconnu, éd. Sauramps Médical, 2012
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011