Informacje prawne

ARTYKUŁ 1 – INFORMACJE OGÓLNE

Wydawcą witryny internetowej „www.pl.thuasne.com”, nazywanej dalej „Witryna” jest firma THUASNE, z siedzibą pod adresem 120 rue Marius Aufan, CS 10032, 92309 LEVALLOIS-PERRET cedex, Spółka Akcyjna Uproszczona z kapitałem w wysokości 1 950 000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 542 091 186, która zapewnia jej rozpowszechnianie, nazywana dalej „Firmą”. Dyrektorem publikacji jest pani Elizabeth DUCOTTET. Witryna jest hostowana przez Platform.sh, z siedzibą pod adresem 22 rue de Palestro, Paryż, 75002 Francja, SAS (francuska uproszczona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 521 496 59.

ARTYKUŁ 2 – UŻYTKOWANIE WITRYN

Informacje zamieszczone na tej Witrynie mają na celu jedynie zapewnienie użytkownikom możliwości odnalezienia i lepszego zrozumienia produktów firmy Thuasne. Nie mogą one w żadnym wypadku zastąpić porad wykwalifikowanego lekarza i zalecanego przez niego leczenia. Nie wolno wykorzystywać żadnych zamieszczonych tutaj informacji w celu przeprowadzania diagnozy lub leczenia swoich problemów zdrowotnych na własną rękę, bez zasięgnięcia opinii lekarza. Firma doradza wszystkim osobom odwiedzającym jej Witrynę skonsultowanie się lekarzem za każdym razem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej rozpoczęcia, modyfikacji lub przerwania leczenia.

ARTYKUŁ 3 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / USTAWA DOTYCZĄCA INFORMATYKI I SWOBÓD OBYWATELSKICH

Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., wraz z późniejszymi modyfikacjami wprowadzonymi w roku 2004, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich, automatyczne przetwarzanie pozyskanych za pomocą Witryny danych osobowych zostało zgłoszone do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL). Wszystkie czynności dotyczące automatycznego przetwarzania pozyskanych za pomocą Witryny danych osobowych spełniają wymogi ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. wraz z późniejszymi modyfikacjami, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich. Dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem Witryny w celu obsługi przesyłanych zapytań i udzielenia odpowiedzi w ramach zarządzania relacjami Grupy Thuasne z jej klientami oraz klientami potencjalnymi, a także obsługi kandydatur przesyłanych Grupie Thuasne. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie osobom zatrudnionym w Grupie Thuasne, które muszą uzyskać do nich dostęp dla zapewnienia prawidłowej obsługi zapytania. Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r., wraz z późniejszymi modyfikacjami wprowadzonymi w roku 2004, mają Państwo prawo dostępu oraz modyfikacji swoich danych osobowych - w tym celu należy przesłać odpowiednią wiadomość na adres e-mail: webcontact@thuasne.fr

ARTYKUŁ 4 - PLIKI COOKIE

Witryna może wykorzystywać technologię plików „cookie” w celu zapamiętania adresu IP komputera, za pośrednictwem którego Witryna jest odwiedzana. „Cookie” to pliki danych przesyłane do Państwa przeglądarki internetowej oraz serwery i zapisywane na twardym dysku Państwa komputera w celu zapamiętywania informacji dotyczących odwiedzin na Witrynie (odwiedzane strony, daty i godziny odwiedzin, typ wykorzystywanego komputera i przeglądarki, usługodawca dostępu do internetu itd.), aby podczas kolejnych wizyt zapewnić Państwu łatwiejszą nawigację i dostęp do informacji odpowiadających Państwa oczekiwaniom. Można skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymywać zawiadomienia dotyczące plików Cookie lub całkowicie uniemożliwić ich zapisywanie. W razie odmowy zapisywania plików Cookie, nasza firma nie może zapewnić optymalnych warunków odwiedzin na Witrynie, a niektóre treści lub funkcje mogą nie być dostępne.

ARTYKUŁ 5 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie informacje publikowane na Witrynie są autoryzowane przez naszą Firmę. Firma jest właścicielem praw do wszystkich wykorzystywanych materiałów ilustracyjnych. Firma wyraża zgodę na wykorzystywanie, kopiowanie lub drukowanie wszystkich treści zamieszczanych na jej stronach internetowych w celu przekazywania użytkownikom informacji dotyczących Firmy. Wykorzystanie tych informacji w jakichkolwiek celach handlowych wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Firmy. Prezentacja i układ graficzny wszystkich zamieszczonych dokumentów oraz treści są również objęte ochroną z tytułu praw dotyczących własności intelektualnej, także w przypadku, kiedy w celu uzyskania informacji na stronach tych są wykorzystywane lub kopiowane dokumenty będące własnością stron trzecich. Wszystkie zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe Firmy lub stron trzecich nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek materiałach reklamowych lub innych publikacjach informacyjnych bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Firmy.

ARTYKUŁ 6 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik korzysta z Witryny wyłącznie na własne ryzyko. W żadnym wypadku Firma nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkiego rodzaju szkód bezpośrednich lub pośrednich (szkody majątkowe, utrata danych, straty finansowe itp.), związanych z dostępem lub wykorzystywaniem Witryny bądź jakichkolwiek innych witryn, z którymi jest ona połączona. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem wirusów komputerowych, które mogłyby dotyczyć komputera lub wyposażenia informatycznego użytkownika, w szczególności w związku z dostępem lub wykorzystywaniem Witryny, a także pobieraniem jakichkolwiek elementów Witryny. Dotyczy to również jakichkolwiek przypadków włamań do systemów informatycznych. Firma dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje zamieszczane na jej Witrynie były najwyższej jakości. Niemniej jednak, Firma nie jest w stanie zagwarantować bezwzględnej prawdziwości i kompletności tych informacji. Pomimo podejmowania przez Firmę wszelkich niezbędnych środków w określonym powyżej celu, nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, powstałe wskutek nieprawidłowego wykorzystania informacji i/lub informacji, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia użytkownikom nieprzerwanej dostępności Witryny. Niemniej jednak, w razie braku dostępności Witryny Firma nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, niezależnie od przyczyny.

ARTYKUŁ 7 – LINKI PROWADZĄCE DO INNYCH WITRYN

Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść innych witryn internetowych, połączonych z Witryną za pośrednictwem linków zamieszczonych przez Firmę lub które mogły zostać utworzone bez jej wiedzy. Wyłączną odpowiedzialność w zakresie użytkowania innych witryn internetowych połączonych z Witryną Firmy ponosi wyłącznie użytkownik. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczane na witrynach stanowiących własność osób trzecich, na których znajdują się linki odsyłające do Witryny.

ARTYKUŁ 8 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki użytkowania zostały opracowane i powinny być interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami francuskimi. Jakiekolwiek spory mogą być rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy francuskie.

ARTYKUŁ 9 - AKTUALIZACJA

Biorąc pod uwagę, że zawartość witryny ulega zmianom, Firma zastrzega sobie prawo zmodyfikowania w dowolnej chwili w całości lub w części wszystkich informacji zamieszczonych na Witrynie.