Innowacyjność firmy Thuasne

W Grupie Thuasne, innowacyjność to przede wszystkim pewien stan ducha wszystkich współpracowników firmy, zapewniający ciągły, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Kluczowy aspekt innowacyjności firmy stanowią obecnie technologie cyfrowe.

Innowacyjność stanowi jeden z najważniejszych elementów historycznej kultury przedsiębiorstwa Thuasne, czyli firmy przemysłowej, która zawdzięcza swój rozwój ciągłemu wprowadzaniu ulepszeń oraz rewolucyjnych, najnowszych technologii. Firma Thuasne zawiera obecnie umowy dotyczące współpracy partnerskiej z nowymi firmami technologicznymi typu start-up (Texisens, Siemens, Voluntis….) mające na celu wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. 

Nasze innowacje w liczbach:
 

  • 3,5% obrotów firmy jest poświęcone na inwestycje w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych;
  • 4 ośrodki, gdzie prowadzone są  prace badawczo-rozwojowe: w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii;
  • Ponad 100 uzyskanych patentów;
  • 10 prowadzonych obecnie badań klinicznych, dotyczących wykazania rzeczywistych korzyści wyrobów medycznych.

Technologie cyfrowe i wyroby połączone z siecią w centrum naszej innowacyjności

Abyśmy mogli opracowywać i oferować nowe usługi, technologie cyfrowe mają obecnie niezwykle wysokie znaczenie dla wszystkich funkcji naszej Grupy. Jednym z kluczowych elementów przekształceń firmy jest obecnie jednostka Thuasne Lab, która stanowi firmowy klaster technologii cyfrowych z siedzibą w Lyonie, za  pośrednictwem którego firma opracowuje i wspiera różnorodne projekty dotyczące technologii cyfrowych w ścisłej współpracy ze swoim działem prac badawczo-rozwojowych, biorąc pod uwagę swoją nową misję. Nową misją jest zapewnienie otwarcia naszej innowacyjności na nowe technologie i projekty realizowane przez firmy typu start-up.

Thuasne to także wyroby medyczne połączone z siecią, przeznaczone dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, w szczególności poprzez wykorzystanie następujących aplikacji: 
 

  • Thuasne Scan®, która umożliwia precyzyjny pomiar części ciała bez kontaktu fizycznego;
  • Thuasne Care®, która umożliwia zapewnienie pracownikowi służby zdrowia wyrobu, który produkt najlepiej odpowiada potrzebom pacjenta;
  • My Back Coach, która zapewnia pacjentom właściwe dbanie o plecy.