Temblak siatkowy

Temblak siatkowy

Temblak siatkowy

  • unieruchomienie przciwbólowe ramienia i przedramienia (w następstwie urazów);
  • podtrzymianie kończyny górnej przy zastosowaniu opatrunku gipsowego i/lub po zdjęciu gipsu.

CHARAKTERYSTYKA