Podkolanówki przeciwzakrzepowe Clinic
Podkolanówki przeciwzakrzepowe Clinic

Podkolanówki przeciwzakrzepowe Clinic

PRZECIWZAKRZEPOWE DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
• Produkt dostępny: 2 klasa kompresji (15 – 20 mmHg) ASQUAL

• Na okres przedoperacyjny, w przypadku długotrwałego leżenia w łóżku

• Produkty przeznaczone dla przypadków medycznych i chirurgicznych związanych z ryzykiem zakrzepicy żylnej (zakażenie, leżenie w łóżku, nowotwór, operacja itd.) w zależności od czynników ryzyka zakrzepicy żylnej w/bez związku z antykoagulantami

• R ozmiar uniwersalny: 36/46

• Pończochy te mogą być zastosowane również podczas stosowania sprzętu do elektrokoagulacji, jeżeli będą przestrzegane określone środki ostrożności*

* - Zachować co najmniej 10-centymetrową odległość między pończochą a stosowanym sprzętem, aby upewnić się, że nie ma zagrożenia zapłonu pończochy w wyniku kontaktu z urządzeniem;
- Izolacja pacjenta od stołu operacyjnego przy zastosowaniu zwykłych procedur (pończocha sama w sobie nie jest materiałem izolacyjnym i dlatego nie można jej używać w takim celu);
- Podczas jednobiegunowego używania sprzętu elektroda neutralna nie może dotykać pończochy

CHARAKTERYSTYKA