Pas stomijny

Pas stomijny

Pas stomijny

  • Po wyłonieniu stomii
  • Zapobiega powstawaniu przepukliny w okolicy przetoki jelita

CHARAKTERYSTYKA