Cicatrex Rękaw

Cicatrex Rękaw

Lecznicza odzież kompresyjna Cicatrex


Odzież kompresyjna jest obecnie metodą pierwszego wyboru w leczeniu poważnych oparzeń, która pomaga w jak największym stopniu ograniczyć korzystanie z chirurgii rekonstrukcyjnej. Jednak korzyści nie ograniczają się do leczenia oparzeń, są również przydatne w leczeniu wielu innych schorzeń, takich jak: limfologia czy syndrom Ehlersa-Danlosa.

CHARAKTERYSTYKA